блед в PONS речника

Преводи за блед в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

блед (блѐда) <блѐди> блѐдо ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за блед в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

блед Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文