изглед в PONS речника

Преводи за изглед в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ѝзглед <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Преводи за изглед в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

изглед Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文