петите в PONS речника

Преводи за петите в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Вижте също: трѐти

II.трѐти ПРИЛ в съчет. с част

Индивидуални преводни двойки

Преводи за петите в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

петите Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文