правилно в PONS речника

Преводи за правилно в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

II.пра̀вилно INTERJ (да, така е)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за правилно в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

правилно Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文