полезен в PONS речника

Преводи за полезен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

полезен -но <-ни> ПРИЛ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за полезен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to be a boon (to sb)

полезен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文