макар в PONS речника

Преводи за макар в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

III.мака̀р ЧАСТ (пожелание или възражение)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за макар в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

макар Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文