поглед в PONS речника

Преводи за поглед в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

по̀глед <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

1. поглед (очи, взор):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за поглед в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

поглед Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文