насочвам в PONS речника

Преводи за насочвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.насо̀чвам нсв, насо̀ча св VERB прх

II.насо̀чвам нсв, насо̀ча св VERB рефл насочвам се

Индивидуални преводни двойки

Преводи за насочвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

насочвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文