колата в PONS речника

Преводи за колата в bg»Английски речника

кол <ко̀лът, ко̀лове, или коло̀ве, бр: ко̀ла> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

колата Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文