око в PONS речника

Преводи за око в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

2. око (поглед):

Phrases:

  око за око, зъб за зъб поговорка
  Индивидуални преводни двойки

  Преводи за око в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

  Индивидуални преводни двойки

  око Примери от PONS речника (редакционно проверени)

   око за око, зъб за зъб поговорка

   Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

   Не намирате дума, израз или превод?

   Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

   Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文