поглеждам в PONS речника

Преводи за поглеждам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за поглеждам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

поглеждам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文