поглъщам в PONS речника

Преводи за поглъщам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

поглъ̀щам нсв, погъ̀лна св VERB прх

Преводи за поглъщам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
imbibe fig

поглъщам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文