пиле в PONS речника

Преводи за пиле в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за пиле в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

пиле Примери от PONS речника (редакционно проверени)

    рано пиле рано пее поговорка

    Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

    Искате ли да добавите дума, израз или превод?

    Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

    Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文