пържено в PONS речника

Преводи за пържено в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за пържено в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

пържено Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文