пила в PONS речника

Преводи за пила в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

пил|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки
  рано пиле рано пее поговорка

  Преводи за пила в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

  пила Примери от PONS речника (редакционно проверени)

  Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

  Искате ли да добавите дума, израз или превод?

  Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

  Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文