жена в PONS речника

Преводи за жена в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

жен|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

1. жена (лице от женски пол):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за жена в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

жена Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文