flew в PONS речника

Преводи за flew в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Вижте също: fly2, fly1

Преводи за flew в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

flew Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文