pickup в PONS речника

Преводи за pickup в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

6. pickup s. → pickup truck

Вижте също: pickup truck

Индивидуални преводни двойки

Преводи за pickup в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

pickup Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文