покритие в PONS речника

Преводи за покритие в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

покрѝти|е <-я> СЪЩ ср

2. покритие ФИН, ИКОН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за покритие в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

покритие Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文