local във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за local в Английски»Френски речника

3. local (regional):

local в PONS речника

Преводи за local в Английски»Френски речника

local Примери от PONS речника (редакционно проверени)

local Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文