жител в PONS речника

Преводи за жител в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

жѝтел <-ят, -и> СЪЩ м, жѝтелк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Преводи за жител в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

жител Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文