отстъпвам в PONS речника

Преводи за отстъпвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.отстъ̀пвам нсв, отстъ̀пя св VERB прх

II.отстъ̀пвам нсв, отстъ̀пя св VERB нпрх

3. отстъпвам (отказвам се):

Преводи за отстъпвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

отстъпвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文