митнически в PONS речника

Преводи за митнически в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

митнически <-и> ПРИЛ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за митнически в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

митнически Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文