opening в PONS речника

Преводи за opening в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

5. open (not closed in, unrestricted):

Преводи за opening в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

opening Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文