франко в PONS речника

Преводи за франко в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

f.o.b.

франк <фра̀нкът, фра̀нкове, бр: фра̀нка> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки
  от [o. франко], кея ТЪРГ

  Преводи за франко в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

  франко Примери от PONS речника (редакционно проверени)

   от [o. франко], кея ТЪРГ
   f.o.b.

   Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

   Искате ли да добавите дума, израз или превод?

   Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

   Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文