внос в PONS речника

Преводи за внос в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

внос <вно̀сът, бр: вно̀са> СЪЩ м без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за внос в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

внос Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文