страница в PONS речника

Преводи за страница в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

стра̀ниц|а <-ата, -и> СЪЩ ж

2. страница ИНФОРМ:

ѝнтернет стра̀ниц|а <-ата, -и> СЪЩ ж ИНФОРМ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за страница в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

страница Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文