включвам в PONS речника

Преводи за включвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.вклю̀чвам нсв, вклю̀ча св VERB прх

2. включвам (пускам):

II.вклю̀чвам нсв, вклю̀ча св VERB нпрх прен жарг (схващам)

III.вклю̀чвам нсв, вклю̀ча св VERB рефл

Преводи за включвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

включвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文