постъпка в PONS речника

Преводи за постъпка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

постъ̀пк|а <-ата, -и> СЪЩ ж и ЮР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за постъпка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

постъпка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文