извънреден в PONS речника

Преводи за извънреден в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

извънрѐд|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

2. извънреден (допълнителен):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за извънреден в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

извънреден Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文