конкуренция в PONS речника

Преводи за конкуренция в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

конкурѐнци|я <-ята, -и> СЪЩ ж и ТЪРГ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за конкуренция в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

конкуренция Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文