конкуренция в PONS речника

Преводи за конкуренция в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

конкурѐнци|я <-ята, -и> СЪЩ ж ИКОН, ТЪРГ, ЮР

Преводи за конкуренция в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

конкуренция Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文