изправен в PONS речника

Преводи за изправен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

изпра̀в|ен2 (-на) <-ни> -но ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за изправен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

изправен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文