enter в PONS речника

Преводи за enter в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

7. enter (make known):

Преводи за enter в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

enter Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文