взривните в PONS речника

Преводи за взривните в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за взривните в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

взривните Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文