въоръженията в PONS речника

Преводи за въоръженията в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за въоръженията в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

въоръженията Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文