текущ в PONS речника

Преводи за текущ в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

теку̀щ (-а) <-и> ПРИЛ

3. текущ ИКОН, ФИН:

Преводи за текущ в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

текущ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文