abuse в PONS речника

Преводи за abuse в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

3. abuse no pl a. LAW:

Преводи за abuse в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

abuse Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文