съжалявам в PONS речника

Преводи за съжалявам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.съжаля̀вам нсв, съжаля̀ св VERB прх (жаля)

II.съжаля̀вам нсв, съжаля̀ св VERB нпрх

III.съжаля̀вам нсв, съжаля̀ св VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за съжалявам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

съжалявам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

I am sorry that

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文