мило в PONS речника

Преводи за мило в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

мил1 (мѝла) <мѝли> мѝло ПРИЛ

мил2 СЪЩ м (любим човек)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за мило в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

мило Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文