обич в PONS речника

Преводи за обич в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

о̀бич <-та̀> СЪЩ ж без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за обич в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

обич Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文