тесен в PONS речника

Преводи за тесен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

тѐсен (тя̀сна) <тѐсни> тя̀сно ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за тесен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

тесен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文