премия в PONS речника

Преводи за премия в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

прѐми|я <-ята, -и> СЪЩ ж ЮР, ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за премия в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

премия Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文