цесия в PONS речника

Преводи за цесия в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

цѐсия <-та> СЪЩ ж без мн ЮР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за цесия в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

цесия Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文