предавам в PONS речника

Преводи за предавам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.преда̀вам нсв, преда̀м св VERB прх

1. предавам (връчвам, давам):

II.преда̀вам нсв, преда̀м св VERB рефл

предавам предавам се:

Преводи за предавам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

предавам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文