полицията в PONS речника

Преводи за полицията в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за полицията в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

полицията Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文