пращам в PONS речника

Преводи за пращам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

пра̀щам нсв, пра̀тя св VERB прх

Индивидуални преводни двойки

Преводи за пращам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

пращам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文