предаден в PONS речника

Преводи за предаден в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

преда̀ден (-а) <-и> -o ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за предаден в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

предаден Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文