manager в PONS речника

Преводи за manager в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. manager COM (administrator):

Преводи за manager в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

manager Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文