manager в испанския речник на Оксфорд

Преводи за manager в Английски»Испански речника

manager SPORTS

manager в PONS речника

Преводи за manager в Английски»Испански речника

manager Примери от PONS речника (редакционно проверени)

subdirector(a) m (f)
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文